The Real Ghosts (2019) ช่องส่องผี

The Real Ghosts (2019) ช่องส่องผี

ชื่ออังกฤษ: The Real Ghosts
ชื่อไทย: ช่องส่องผี

ปีที่ออกฉาย: 2019

พูดถึง “Wear” (Son Yuk) เด็กที่สูญเสีย “Nicha” สุดที่รัก (ซูริคซูซานนาเรโนลต์) “ช่องส่องผี” ในอุบัติเหตุส่งผลให้เกิดความทรงจำอันน่ากลัวเพราะเธอยอมรับโดยทั่วไปว่าเธอเป็นคำอธิบายว่าเธอจำเป็นต้องใช้ชีวิตของเธอ “The Real Ghosts” อนิจกรรมดอนถูกนำเสนอต่อความรู้สึกแปลก ๆ เป็นประจำราวกับว่ามีคนจ้องมองทุกครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ใครบางคนที่ต้องการท้าทายพลังความลับในความคาดหวังว่าจะให้เขาตอบสนองผ่าน “เหรียญเก่า” ซึ่งเป็น “สมาคม” ของ จักรวาลของสิ่งมีชีวิตและคนตาย