The One Hundred (2022) ๑๐๐ ร้อยขา

The One Hundred (2022) ๑๐๐ ร้อยขา

ดูหนังออนไลน์ The One Hundred (2022) ๑๐๐ ร้อยขา

  • ชื่อไทย: ๑๐๐ ร้อยขา
  • ชื่ออังกฤษ: The One Hundred (2022)
  • ประเภทหนัง: Action, Fantasy, Thriller

“๑๐๐ ร้อยขา” เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกได้ไม่นาน เธอต้องอยู่ในโรงแรมระหว่างถูกกักกัน แต่แล้วเธอก็เห็นสัตว์ประหลาดที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของ
ได้แนวคิดมาจากนิทานเมืองพระตะบองที่เล่ากันในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์

5.6
24 votes, average 5.6 out of 10
Title: The One Hundred (2022) ๑๐๐ ร้อยขา Awards: N/A Country: Thailand Genre: Action, Fantasy, Thriller Actors: Chanya McClory, Mike Angelo, Benjamin Joseph Varney Director: Chalit Krileadmongkon, Pakphum Wongjinda Writer: Pakphum Wongjinda, Chalit Krileadmongkon Language: Thai BoxOffice: N/A Type: movie Rated: N/A Released: 06 Oct 2022 Duration: 120 min