The Legend of Justice Wu Song (2021) ศึกนองเลือดหอสิงโต

The Legend of Justice Wu Song (2021) ศึกนองเลือดหอสิงโต
  • ชื่อไทย: ศึกนองเลือดหอสิงโต
  • ชื่ออังกฤษ: The Legend of Justice Wu Song (2021)
  • ประเภทหนัง: Action, Fantasy

“The Legend of Justice Wu Song” หลงใหลในความเป็นเลิศของ Pan Jinlian ดังนั้นเขาจึงใช้เงินสดเพื่อหลอกล่อคนกลางเพื่อช่วยเขาในการครอบครองจินเหลียน 1,000 ตัว เมื่อไหร่ก็ตามที่ Wu Da ภายหลังล่วงประเวณี ถูกเตะลงบันไดจนเลือดไหลออกมา หลังจากที่
Pan Jinlian เชื่อมั่นโดย Martyr Wang และ Ximenqing ในที่สุดเขาก็ยินยอมที่จะร่วมมือและทำร้าย Wu Da Lang เพื่อแก้แค้นให้กับพี่น้องของเขา Wu Song ฆ่า Thousand Jinlian ริบพี่น้องของเขา ยังทุบคอของ Xi Menqing ด้วยมือของเขาเอง