Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)

Racionais MC's: From the Streets of São Paulo (2022)

ดูหนังออนไลน์ Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)

  • ชื่ออังกฤษ: Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)
  • ประเภทหนัง:Documentary, Music

“Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo” กลุ่มฮิปฮอปทรงอิทธิพลใช้ดนตรีและข้อความเพื่อเปลี่ยนบทกวีข้างถนนของพวกเขาให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังในบราซิลและที่อื่น ๆ